Široký výber z rôzných materiálov

Asia Grey, Aurora India, Barmoral Red, Baltic Brown, Barap Halandia, Impala, Tarn Silver, Vizag Blue, ,Mountain Brown,Vanga, Rosabeta, Blue Night, Black JP, Blue Pearl, Baltic Green

Vedeli ste?
Granit alebo žula je felzická hlbinná vyvretá hornina, ktorej podstatnými minerálnymi súčasťami sú draselný živec, plagioklas, kremeň a biotit. Súhrnný názov pre granit a jemu podobné horniny (granodiorit a kremitý diorit) je granitoid.

a radi Vám pomožeme s výberom správneho materiálu.