Poradíme

Sme si vedomí, že objednávanie úpravy hrobového miesta je pre klienta často spojené s emóciami, spomienkou na najbližšieho. Preto pristupujeme k jednotlivej zákazke vždy osobitne, s citom, so zreteľom na špecifické požiadavky. Máme na pamäti, že budúce dielo je vytvárané ako viacgeneračné, preto musí „prežiť“ desiatky až stovky rokov. Kvalitný materiál a odborná montáž sú pre to dve hlavné podmienky.

Navrhneme

dielo vychádzajúc s požiadaviek a predstáv klienta. Hľadáme najprijateľnejšie riešenie pri dodržaní všetkých kvalitatívnych ukazovateľov. V prípade potreby vypracujeme viac riešení, cenových návrhov. Po vzájomnej konzultácii je návrh spracovaný do najmenších detailov, vrátane písma, cintorínskych doplnkov, atď.

Zrealizujeme

odsúhlasený návrh, pretvorený do záväznej objednávky. Práce urobíme vlastnými odbornými pracovníkmi a prostriedkami. Realizácia prebehne spravidla do 1mesiaca od potvrdenia objednávky. Postaráme sa o všetky práce s tým spojené ( klient nemá žiadne starosti ). Poskytujeme nadštandardnú záruku, ktorá závisí od výberu použitého materiálu a konštrukcie diela. Vaša spokojnosť je náš prvoradý cieľ.